Beharangozó

Vágó István a Népszabadságnak adott interjújában hangot adott az intelligens tervezettség felfogásáról szóló véleményének. A tervezettség álláspontját támogató Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem) egyesülete nem értett egyet a népszerű médiaszemélyiség egyes kijelentéseivel, és vitára invitálta. Vágó István a Szkeptikus Társaságot kérte fel, hogy képviselje az ő álláspontját. A párbeszéd fő szabályait a felek rögzítették, Kiss Ulrich jezsuita szerzetesatya pedig elvállalta a vita aktív moderátorának szerepét.

Intelligens Tervezettség

Az intelligens tervezettség álláspontja szerint az univerzumban megfigyelhető fizikai és biológiai rendszerek egy intelligens lény céltudatos tervező tevékenysége nyomán jöttek létre, nem pedig véletlenül, irányítatlan természeti folyamatok révén. A logika és a valószínűség-számítás alapján a tervezettség jelei beazonosíthatóak egyes természeti rendszerek, például a komplex sejtalkotók, vagy a magas információtartalmú DNS-molekula esetén.

Evolúció

Az evolúció során a mai változatos élővilág több milliárd év alatt alakult ki egy vagy néhány egyszerű, kezdetleges formából. Ezt számos különböző tudományterület egymástól független megfigyelései igazolják. Az evolúció lényege az örökítőanyag többféle okból történő megváltozása és az örökletes változatok közti természetes kiválasztódás.

Evolúció vs ID

Az ÉRTEM azaz az Értelmes Tervezettség Mozgalom és a Szkeptikus Társaság vitája

Bejelentés

2011.03.09. 00:24 | moderál |

Tisztelt Olvasók!

Megköszönve megkülönböztetett figyelmüket, amellyel vitánkat nyomon követték, ezúton bejelentjük, hogy a vitát ezen a felületen befejezettnek tekintjük. Ennek oka, hogy bizonyos vitatechnikai kérdésekben a felek nem tudtak megegyezni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a felek saját honlapjaikon a tárgyban nem folytathatják az érvelést, illetve hogy az adott módon való befejezés okát ne fejthetnék ki bővebben, csak ezzel a formával szakítanak. Az eddig leírtak természetesen továbbra is olvashatók maradnak. Az érdeklődők tehát az alábbi honlapokon találhatnak a tárgyban további információkat:

ÉRTEM Mozgalom

http://ertem.hu/

Szkeptikus Társaság

http://szkeptikus.blog.hu/tags/intelligens_tervez%C3%A9s

Még egyszer megköszönve figyelmüket köszönettel

a vitázó felek

2011.02.13. 09:35 | Sceptical |

A Szkeptikus Társaság 5. válasza

Ésszerű válaszlehetőség-e az intelligens tervezettség az élővilág eredetére?

Ígéretünknek megfelelően most visszatérünk a „száraz” tudományhoz. De mielőtt ezt megtennénk, szeretnék három mondatban reflektálni az ID utolsó válaszára a teljesség igénye nélkül. Nagyon tetszik, hogy az intelligens tervező esetleg esztétikai okokból tervezte oda a hím emlősök amúgy „haszontalan” mellbimbóját. Ezek szerint létezik egy abszolút, egy felsőbb esztétika? Vajon tervezési hiba, hogy az emberek bizony sokszor nagyon eltérnek ettől?

2011.01.29. 21:13 | ÉRTEM Egyesület |

Az ÉRTEM Egyesület 4. válasza

Ésszerű válaszlehetőség-e az intelligens tervezettség az élővilág eredetére?

 

Igen, a tervezettség az ésszerűbb, a meggyőzőbb és a valószínűbb magyarázat.

Figyelemre méltó, hogy levelezőpartnerünk „elhalasztja”, hogy eddigi érveinkkel foglalkozzon. Nem ajánl magyarázatot, hogyan jöhetett volna létre kémiai úton egy szaporodóképes organizmus, sem olyan létező mechanizmust nem említ, amely az élő szervezetek jellegzetességeit létrehozhatná. Nem mutat precíz elméleti levezetéseket, amelyek konkrét anatómiai képleteken illusztrálnák bármely komplex rendszer fokozatos létrejöttének lehetőségét; és nem illusztrálja példák sokaságán, hogy a biológiai struktúrák jelentősen átalakulhatnának. Arra sem ad választ, hogyan jöhetett volna létre intelligens beavatkozás nélkül az élőlények minden emberi alkotást felülmúló, határozottan a tervezettség jeleit mutató összetettsége.

2011.01.08. 19:21 | Sceptical |

Válasz az ÉRTEM egyesület 3. válaszára

Most közelítsük meg a problémát kissé másképp. Egy pillanatra halasszuk el az ÉRTEM legutóbbi konkrét érveinek cáfolatát – ezekre következő válaszainkban bőven sor kerül majd – és próbáljunk az ID hívők érvrendszerében lényegi elemet képező „nyilvánvalóság” mentén gondolkodni. Az ID gyakran hoz olyan szemléletes példákat rendszerint az igen összetett, bonyolult struktúrák spontán kialakulásának lehetetlenségét igazolandó, amelyek azt célozzák, hogy az „egyszeri földi halandónak” a dolog rendkívül valószerűtlennek tűnjön, minden további bizonyíték helyett. Pedig az, hogy kinek mi a nyilvánvaló, egyénenként változó.

2010.12.19. 23:51 | ÉRTEM Egyesület |

Az ÉRTEM Egyesület 3. válasza

Ésszerű válaszlehetőség-e az intelligens tervezettség az élővilág eredetére?

 

Zsámboki János mindeddig a legkevésbé sem támasztotta alá, hogy a sokszínű élővilág evolúciós folyamatok révén jött volna létre; és bár tagadta, egyáltalán nem tette érvénytelenné a tervezési magyarázatot.

 

1. FOGALMAK ÉS TEÓRIÁK

 

1.1 Léteznek fajok

 

Az általános fajfogalom érdekes elméleti téma, bár egy ilyen fogalom megalkotása nem szükséges az eredetkérdésről szóló párbeszédhez. Ezt előző levelünkben is jeleztük: „Bárhogyan definiáljuk a faj fogalmát, az evolucionistáknak választ kellene adniuk az élőlények különböző molekuláris rendszereinek, szerveinek és egyéb tulajdonságainak megjelenési módjára.”

 

Köztudott, hogy nincs egyetlen olyan fajfogalom sem, amely minden fajra alkalmazható lenne. Ennek okai például, hogy az egysejtűek főként osztódással szaporodnak, míg az összetettebb élőlények ivarosan; továbbá bizonyos fajok keresztezhetőek néhány más fajjal, míg más fajok nem keresztezhetőek; ráadásul az egyes fajokon belül a változékonyság mértéke is változó.

2010.12.05. 21:16 | Sceptical |

A Szkeptikus Társaság harmadik válasza az ÉRTEM egyesület első kérdésére:

Az eddigiek alapján kijelenthetjük, hogy az ID nem ésszerű válaszlehetőség az élővilág eredetére. Nem válasz és nem ésszerű.

Miért nem válasz? Az élővilág eredetéről az ID semmit sem tud mondani, az összes közlendőjük ennyi: Tervezett! A mi is az a tervezés kérdésre viszont nem kapunk egyértelmű választ. Először azt állították, hogy egy élőlény akkor tervezett, ha egy "értelemmel rendelkező ok is szerepet játszik" a létrehozásában. Egy kérdés nyomán pontosítottak, miszerint csak egy rendszert létrehozó befolyás számít tervezésnek, az nem, ha egy fa alá állva a testem nehézkedése hatást gyakorol a fára. De akkor mi az a tervezés?

2010.11.21. 21:24 | ÉRTEM Egyesület |

Ésszerű válaszlehetőség-e az intelligens tervezettség az élővilág eredetére? (Az ÉRTEM 2. válasza) 

Ismét hiányoltuk, és továbbra is várjuk a Szkeptikus Társaság válaszát a címben feltett kérdésre. 

Levelük szerzője Zsámboki János, az MTA Szegedi Biológiai Központjának segédmunkatársa, aki Phd hallgatóként több folyóiratcikkben is közreműködött. Így nyilvánvalóan tudja, hogy egy elmélet vagy állítás alátámasztásához releváns adatokra és érvekre lenne szükség. Írásának példái azonban nem igazolják az evolucionizmus nagyratörő feltételezéseit, és a legkevésbé sem zárják ki a tervezettség lehetőségét. 

2010.11.08. 09:45 | Sceptical |

A Szkeptikus Társaság második válasza az ÉRTEM egyesület első kérdésére:

(Zsámboki János tagtársunk levele)

Úgy tudtam, hogy ebben a vitában az ÉRTEM mozgalom képviseli az ID álláspontját. Ezért furcsa, hogy magáról az értelmes tervezésről semmit sem írnak, kizárólag az evolúcióval foglalkoznak. Így levelük elolvasása után pontosan annyit tudunk az ID-ről, mint előtte.

2010.10.31. 17:28 | ÉRTEM Egyesület |

Ésszerű válaszlehetőség-e az intelligens tervezettség az élővilág eredetére? (Az Értem 1. válasza)

 

Köszönjük Meszéna Géza levelét, bár hiányoltuk válaszát a címben feltett kérdésre. Véleményünk szerint az intelligens tervezettség (intelligent design, rövidítve ID) ésszerű és igen valószínű válasz az élővilág eredetére.

 

Okok és következmények

 

Az ID szemléletmódját támogató tudósok szerint tudományos módon vizsgálható az a kérdés, hogy milyen okok hozhatták létre az élő szervezetek összetettségét, illetve az ennek alapjául szolgáló genetikai információt.

2010.10.28. 11:17 | Sceptical |

A Szkeptikus Társaság első válasza az ÉRTEM egyesület első kérdésére:

„Ésszerű válaszlehetőség-e az intelligens tervezettség az élővilág eredetére?”

A Szkeptikus Társaság ebben a vitában az evolúcióbiológia tudományán belüli szakmai közmegegyezést képviseli az evolúcióellenes mozgalom általunk nem tudományosnak tekintett nézeteivel szemben. Elvileg bármilyen feltételezés alkalmas versenytársa lehetne az evolúcióelméletnek, ha az élővilág fejlődésének leírását úgy tenné lehetővé, hogy legalább akkora magyarázó erővel bírna, mint más tudományterületek megalapozott elméletei, valamint ha nem mondana ellent azoknak.

A vita szabályzata

2010.10.07. 00:27 | moderál |


A VITA SZABÁLYZATA

Megállapodás az „evolúció kontra intelligens tervezettség” párbeszéd feltételeiről

az Értem Egyesület és a Szkeptikusok Társasága között

2010. október 7.

 A párbeszéd címe

Evolúció kontra intelligens tervezettség

A blogon megjelenő és a vita során ott maradó alcím

„Vágó István a Népszabadságnak adott interjújában hangot adott az intelligens tervezettség felfogásáról szóló véleményének. A tervezettség álláspontját támogató Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem) egyesülete nem értett egyet a népszerű médiaszemélyiség egyes kijelentéseivel, és vitára invitálta. Vágó István a Szkeptikus Társaságot kérte fel, hogy képviselje az ő álláspontját. A párbeszéd fő szabályait a felek rögzítették, Kiss Ulrich jezsuita szerzetesatya pedig elvállalta a vita aktív moderátorának szerepét.”     

süti beállítások módosítása