Beharangozó

Vágó István a Népszabadságnak adott interjújában hangot adott az intelligens tervezettség felfogásáról szóló véleményének. A tervezettség álláspontját támogató Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem) egyesülete nem értett egyet a népszerű médiaszemélyiség egyes kijelentéseivel, és vitára invitálta. Vágó István a Szkeptikus Társaságot kérte fel, hogy képviselje az ő álláspontját. A párbeszéd fő szabályait a felek rögzítették, Kiss Ulrich jezsuita szerzetesatya pedig elvállalta a vita aktív moderátorának szerepét.

Intelligens Tervezettség

Az intelligens tervezettség álláspontja szerint az univerzumban megfigyelhető fizikai és biológiai rendszerek egy intelligens lény céltudatos tervező tevékenysége nyomán jöttek létre, nem pedig véletlenül, irányítatlan természeti folyamatok révén. A logika és a valószínűség-számítás alapján a tervezettség jelei beazonosíthatóak egyes természeti rendszerek, például a komplex sejtalkotók, vagy a magas információtartalmú DNS-molekula esetén.

Evolúció

Az evolúció során a mai változatos élővilág több milliárd év alatt alakult ki egy vagy néhány egyszerű, kezdetleges formából. Ezt számos különböző tudományterület egymástól független megfigyelései igazolják. Az evolúció lényege az örökítőanyag többféle okból történő megváltozása és az örökletes változatok közti természetes kiválasztódás.

Evolúció vs ID

Az ÉRTEM azaz az Értelmes Tervezettség Mozgalom és a Szkeptikus Társaság vitája

A vita szabályzata

2010.10.07. 00:27 | moderál |


A VITA SZABÁLYZATA

Megállapodás az „evolúció kontra intelligens tervezettség” párbeszéd feltételeiről

az Értem Egyesület és a Szkeptikusok Társasága között

2010. október 7.

 A párbeszéd címe

Evolúció kontra intelligens tervezettség

A blogon megjelenő és a vita során ott maradó alcím

„Vágó István a Népszabadságnak adott interjújában hangot adott az intelligens tervezettség felfogásáról szóló véleményének. A tervezettség álláspontját támogató Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem) egyesülete nem értett egyet a népszerű médiaszemélyiség egyes kijelentéseivel, és vitára invitálta. Vágó István a Szkeptikus Társaságot kérte fel, hogy képviselje az ő álláspontját. A párbeszéd fő szabályait a felek rögzítették, Kiss Ulrich jezsuita szerzetesatya pedig elvállalta a vita aktív moderátorának szerepét.”     

 A vita formája

A párbeszéd egy független, erre a célra hozott blogon játszódik, blogbejegyzés jellegű cikkek formájában. A bloghoz a két félnek és Kiss Ulrich moderátornak van hozzáférése, külső hozzászólások nincsenek. Egy cikket az egyik fél, majd a következőt a másik fél írja, és így tovább. Az egyszer felkerülő cikkek tartalmát a felek később nem módosíthatják.

 Állandó elemek az oldalon

Az intelligens tervezettség és az evolúció felek által megfogalmazott (hasonló terjedelmű) definíciója link formájában folyamatosan elérhető a főoldalról. Ugyanígy e megállapodás szövege is elérhető „A vita szabályzata” link alatt.

 A cikkek szerzői

Mindkét fél vállalja, hogy az egyes cikkeket szerzői aláíróként konkrét név, vagy nevek hitelesítik.

 A vitatémák

A kiindulópontot a Vágó István Népszabadságnak adott interjújában felvetett témák jelentik:

„Nemrég hallottam, hogy az evolúciót nem létezőnek tartó és az isteni teremtés újrafogalmazását érdekes módon megkerülő intelligens tervezés mozgalmának harcosai már járják az iskolákat és feltehetőleg a biológia órán elmondják, miképpen teremtette az intelligens tervező az életet. Felmerül a kérdés, hogy a szkeptikusoknak kell-e ezzel szemben fellépni. Véleményem szerint igen, csak nem tudom, miképpen. Talán a minisztériumnál tehetnénk panaszt, de mi nem vagyunk panaszkodósak. Írhatnánk egy kiáltványt, miszerint nem szabadna engednünk, hogy az a száz év, amit a darwinizmus adott, amitől sokkal többet értünk a világból, semmissé váljék és visszamenjünk az időben.” (2010. január 30.)

 A felek az ÉRTEM egyesület következő három kérdésével kapcsolatban ütköztetik az álláspontjukat.

1. Ésszerű válaszlehetőség-e az intelligens tervezettség az élővilág eredetére?

2. Előrelépés, vagy visszalépés a tudomány számára a darwinizmus megkérdőjelezése?

3. Szabadjon-e megemlíteni a hazai iskolákban az élővilág intelligens tervezettségének lehetőségét?

A párbeszéd az első téma megbeszélésével kezdődik. A kérdések alapvető megválaszolását követően a felek menet közben is felvethetnek új témákat, ugyanakkor arra törekszenek, hogy a párbeszédet mederben tartsák, ne vessenek fel egy levélben túl sok témát. A három fő téma lezárása után közös megállapodás esetén újabb vitatémák megtárgyalására is sor kerülhet.

 Időzítés, határidők

Az első témában a Szkeptikus Társaság 2010. október 8-ig írja meg első bejegyzését. Az első bejegyzést csupán a vita moderátorának és az Értem Egyesületnek juttatják el. Az első két (egy-egy) levél esetén a moderátornak kell először jóvá hagynia, hogy azok valóban a vita témájában íródtak, és megfelelnek az e szabályzatban foglalt feltételeknek. Az első két levél előzetes moderátori ellenőrzését az indokolja, hogy ezek az első anyagok, valamint, hogy ezek fognak leginkább a média figyelmének előterébe kerülni, így ezeknél fontos a vita szabályainak betartását már megjelenés előtt ellenőrizni, elkerülve az utólagos „vitát a vitáról”, vagy a vita folytatásának meghiúsulását. Ha valamelyik fél első levele témájában, stílusában, érvelési korrektségében a moderátor szerint nem felel meg az alapvető feltételeknek, akkor a moderátor felkérheti az adott felet az anyag újrafogalmazására az e megállapodásban foglalt szabályoknak megfelelően.

 Az anyag október 8. és  29. között nem kerül még fel a vita-blogra, sem a Szkeptikus Társaság honlapjaira, és más személyekhez, médiumokhoz sem juttatják el. Az Értem Egyesület október 22-ig írja meg első válaszát, majd azt csupán a vita moderátorának és a Szkeptikus Társaságnak juttatja el, az nem kerül még fel a vita-blogra, sem az Értem Egyesület honlapjaira. A moderátor jóváhagyása után a két levél egy időben, legkésőbb 2010. október 29-ig kerül fel a párbeszéd weboldalára. Ekkortól jelenhetnek meg a két fél honlapján is saját írásaik, és ekkortól lehet őket bárkinek elküldeni, vagy bárhol nyilvánossá tenni.

 A párbeszéd kommunikációja

A felek elkötelezettek aziránt, hogy a témával kapcsolatos különböző vélemények torzítás nélkül, egyenlő feltételekkel jussanak el a médiához és ezen keresztül a nagyközönséghez. Így a sajtót közösen egyeztetett sajtóanyag formájában, a november 1-ével kezdődő héten tájékoztatják a párbeszéd kezdetéről. Ezt megelőzően egyik fél sem juttatja el a témában született írását a médiához, annak képviselőihez, vagy bárki máshoz, és nem kezdeményez sajtómegjelenést a párbeszédről. A felek tudomásul veszik, hogy ha ez idő előtt kiszivárogtatják a témában íródott anyagaikat, az a vita formális elvesztését jelenti a számukra. Ha ilyen hibának köszönhetőn valamely médiában vagy honlapon november 1. előtt megjelenne valamelyik fél anyaga, akkor az illető fél vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy az adott médium ugyanolyan terjedelemben adjon helyt a másik fél véleményének is.

 A további levelek megszületésének rendszere

Október 29-ét követően a levelek legalább kéthetente péntekenként, vagy annál sűrűbben jelenhetnek meg. Ezeket a leveleket nem kell megjelenés előtt megmutatni a moderátornak. A cikkekbe érdemes egy-egy képet illeszteni, de ez nem kötelező. A megjelenésről a blogon való megjelenéssel egy időben mindig értesíteni kell a moderátort és a másik felet. Az újabb (október 29. után íródó) leveleket a blogon való megjelenítéssel egy időben a felek a saját honlapjukon is megjeleníthetik, és a sajtót is értesíthetik a megjelenésükről.

 A párbeszéd stílusa

A felek az érvelési szabályok betartására törekednek. E szabályok követésének felügyeletét a moderátorra bízzák, aki szükség esetén felhívja a figyelmet a csalárd érvelési módszerekre.

 Az egyes cikkek terjedelme

Az egyes levelek maximális terjedelme szóközzel együtt 10 000 karakter, amely maximálisan tíz külső hivatkozást (ajánlott irodalmat és/vagy linket) foglalhat magában.

 A levélváltások száma

A véleménycserére első körben maximum 2x10 levélben kerülhet sor. Ha valamelyik fél úgy ítéli meg, hogy minden számára fontosat elmondott az adott témáról, akkor ennél korábban is felvetheti a téma lezárását, és kezdeményezheti a következő téma megbeszélését. Ha a másik fél is elfogadja a javaslatot, akkor az első vitatéma megbeszélése korábban lezárul, természetesen úgy, hogy a felek egyenlő számú megszólalási lehetőséget kaptak.

 A hosszabbítás lehetősége

Ha valamelyik fél a 2x10 levél után úgy érzi, hogy nem tudott mindent elmondani az adott témáról, akkor kezdeményezheti további 2, 5 vagy 10 levél váltását. Újabb levélváltásokra azonban csak akkor kerül sor, ha ebbe a másik oldal képviselői is beleegyeznek.

 A moderátor szerepe

A vita alapvető szabályait és kommunikációjának módját a felek ezen írásos szabályzatban rögzítik, és a két egyesület vezetője írja alá. A szabályok betartását Kiss Ulrich személyében független, semleges moderátor felügyeli. Neki lehetősége van rá, hogy amikor szükségét érzi, a vita menetére és tartalmára vonatkozó, önálló bejegyzést jelentessen meg az oldalon. A moderátor alapvető feladatköre: ellenőrzi, hogy a megszületett levelek nem térnek el túlságosan az alap témától; figyel rá, hogy a felek megszólalásai közérthetőek legyenek (ennek érdekében pontosító kérdéseket is feltehet). Szükség esetén felhívja a figyelmet a racionális érvelés szabályainak követésére, az esetleges indulatok visszafogására, a személyeskedés és az ismétlések kerülésére. Túl sok téma felvetése esetén figyelmeztet azok számának csökkentésére. Ha valamely fél nem válaszolt egy fontos felvetett kérdésre, arra tárgyilagosan felhívja az érintett fél figyelmét. Ha az egyik fél azt mondja, hogy addig nem tudja az adott témában kifejteni a véleményét, amíg egy másikat nem tisztáz, akkor a moderátor dönt arról, hogy valóban ilyen szoros összefüggés van-e a témák között, vagy csupán témakerülésről, tématerelésről van szó.

 A moderátor az észrevételeit jelezheti konkrétan csak a vitában részt vevő felek felé, vagy ha ennek szükségét érzi, akkor megjelenítheti azt a blogon is. A moderátor az egyik félnek szóló észrevételeit eljuttatja a másik félhez is. Ha pedig bármelyik fél szükségét érzi, hogy a moderátorral kommunikáljon, akkor ezt e-mailben kell tennie, olyan módon, hogy a levelet másik fél képviselőjének is címzi.

 A megállapodás módosítása

A vita során bármelyik fél és a moderátor is kezdeményezheti a dialógussal kapcsolatban felvetődő kérdések közös megbeszélését. Ilyen esetben összejövetelre kerül sor. E megbeszélések alapján a két fél egyetértésével ezt a megállapodást módosítani és bővíteni lehet.

 A fenti szabályzat pontjait magunkra nézve kötelezőnek tartjuk, további vitás esetekben megegyezésre törekszünk, illetve elfogadjuk a moderátor iránymutatását. Tudomásul vesszük, hogy ez a szabályzat a vita kezdetével egy időben nyilvánossá válik, és hogy pontjainak esetleges megszegése szintén nyilvánosságot kaphat.

 
A Szkeptikus Társaság részéről: ………………………… Hraskó Gábor  elnök


Az Értem Egyesület részéről: …………………………….Dr. Farkas Ferenc elnök


Budapest, 2010. …………………….